?>

sokhan

شعار سال 97:سال حمایت از کالای ایرانی

تاریخ

1397/03/31 پنجشنبه

پروژه های آتی

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه, بهمن 11, 1396 - 05:50

پروژه های اجرایی در منطقه ویژه تا پایان سال 1395

باز گشایی معابر:اجرای حدود 20،000 مترمربع بستر سازی و 25،000 مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی معابر

 

شبکه توزیع برق منطقه ویژه: احداث 1 کیلومتر شبکه فشارمتوسط و تامین 1.5 مگاوات برق

شبکه توزیع آب منطقه ویژه اقتصادی : اجرای 1 کیلومتر شبکه توزیع آب