?>

sokhan

شعار سال 97:سال حمایت از کالای ایرانی

تاریخ

1397/02/06 پنجشنبه

بهداشت (Health)

آخرین بروز رسانی: سه شنبه, دى 28, 1395 - 16:35

 

با توجه به اینکه پیمانکاران عضو موثري در هر واحد صنعتی بوده و بر عملکرد واحدهاي صنعتی تاثیرداشته و از آنها نیز  تاثیر می پذیرند و نیز اهمیت و جایگاه پیمانکاران در پیشرفت پروژه ها، شایسته است جهت حفظ سرمایه هاي انسانی و اقتصادي مسائل ایمنی فی مابین را مشابه با سایر عوامل مورد تعامل کارفرما و پیمانکار ، با دقت و مطابق قوانین جاري بررسی، حل و فصل و اجرایی نمایند .

دانلود کتاب ایمني و بھداشت کار 

ایمنی و بهداشت در جوشکاری و برشکاری